INSPECTIE

Een bouwkundige inspectie, uitgebreid of als Quick Scan uitgevoerd, is een momentopname. Dit betekent dat omstandigheden ten tijde van de keuring sterk bepalend kunnen zijn voor de beoordeling. Dit heeft betrekking op de weersomstandigheden en de mate waarin onderdelen zijn te beoordelen door zicht en bereikbaarheid. 

Er wordt niet specifiek gezocht naar mogelijk asbesthoudend materiaal in/aan het object. Indien er tijdens de inspectie een van asbest verdacht materiaal gesignaleerd wordt, zal hiervan melding worden gemaakt in de rapportage. Hierdoor kan het voorkomen dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is. 

Dit aanvullende onderzoek kan mogelijk ook nodig zijn als er tijdens de inspectie niet voldoende kan worden vastgesteld wat de ernst en/of de oorzaak van een gebrek is.
meldingsplicht.png
Onderzoeksplicht kopers
  • kopers dienen actief navraag te doen naar onzichtbare (mogelijk bij verkopers bekende) gebreken wanneer verkopers hieromtrent geen mededelingen doen. Hiervoor is het door verkopers ingevulde informatieformulier (vaak in het bezit van verkopend makelaar) zeer bruikbaar

  • op basis van het informatie formulier, informatie uit de visuele inspectie, daadwerkelijke bezichtiging(en) en eventueelspecialistisch onderzoek (indien aanbevolen door het inspectiebureau, of op eigen initiatief) kan verkoper aantonen zijn onderzoeksplicht serieus te hebben genomen
  • Omdat verkopers voor zichtbare gebreken dus niet aansprakelijk gehouden worden dient de koper dus actief onderzoek en navraag te doen bij derden wat de herstelkosten voor deze onderdelen zullen bedragen. De visuele inspectie van inspectiebureaus geven slechts een indicatie gebaseerd op eenheidsprijzen die zijn uitgegeven door erkende bedrijven.
scheefstand.jpg
Informatieplicht verkopers

  • verkopers hebben informatieplicht voor de door haar gekende onzichtbare gebreken, voor zover door deze gebreken de woning de eigenschappen mist die koper op grond van de overeenkomst mag verwachten
  • verkopers zijn voor de door haar onbekende onzichtbare gebreken slechts aansprakelijk als die gebreken een normaal gebruik van de woning in de weg staan
  • voor zichtbare gebreken zijn verkopers niet aansprakelijk

De koper op zijn beurt mag alleen die eigenschappen verwachten waarvan hij de eigenschappen niet behoeft te betwijfelen. Waar hij twijfelt of moet twijfelen, dient hij de verkoper vragen te stellen, of zelf onderzoek te verrichten.
feature-bg1.jpg

CONTACTGEGEVENS

HAVEBA
Bouwkundig Adviesbureau

  +31 6 811 40 800

   info@haveba.nl

Wilde Zwaan 11
6988 CC Lathum

BTW ID nr. NL001378075B12
KvK nr.08224784

© 2021 HAVEBA || Alle rechten voorbehouden

Search