Verkoop woning

Vanaf 1 januari 2021 moet bij verkoop van uw woning de notaris bij overdacht het energielabel van uw woning aan de officiële stukken toevoegen.

Zonder een geldig energielabel kunt u een boete krijgen van de overheid en wordt u alsnog verplicht gesteld het energielabel te laten opstellen. Check daarom of u een officieel geregistreerd energielabel heeft en voorkom dubbele kosten.

HAVEBA kan u informeren of er een energielabel geregistreerd is. En bij het ontbreken ervan het energielabel nieuwe stijl voor voor u samenstellen en registreren.

 Energielabel NTA8800

Heeft u haast met het ontvangen van het energielabel om dat de koper sneller in uw woning wil?

HAVEBA hanteert een gemiddelde doorlooptijd van maximaal een week na opname. Laat u informeren over de mogelijkheden en neem contact met ons op.

NTA8800

Per 1 januari 2021 is de NTA8800 ingevoerd. Vanaf die datum is er nu één methodiek voor de bepaling van de energieprestatie van een gebouw. Er is veel veranderd met de invoering van de nieuwe NTA8800

  • Er moet ter plaatse een gebouwopname gedaan worden
  • Indicatoren zoals de EPC (energie prestatie coëfficiënt) en de EI (energie index) zijn komen te vervallen.
  • Er wordt nu het theoretisch verbruik in kWh per m² vastgelegd en op het energielabel vermeld.

Maar gelukkig ook nog wat hetzelfde:

  • Voor het energielabel nieuwe stijl blijven de bekende energielabel letters bestaan.  

De labelletters lopen van G (slecht) tot en met A++++ (zeer goed) 

  • Een geregistreerd energielabel blijft nog steeds 10 jaar geldig.
Image

Afwijking Oud <-> NTA8800

Het energielabel voor bestaande gebouwen is na het moment van opname 10 jaar geldig.

Bepaalde gebouwonderdelen worden in de NTA8800 anders beoordeeld waardoor het energielabel minder gunstig uit kan vallen dan voorheen.

Ook adviezen welke in de oude methodiek zijn opgesteld kunnen afwijken in de nieuwe NTA8800. 

Alleen een vakbekwaam EP-adviseur mag een energielabel registreren.

 Bewijs Vakbekwaamheid

© 2021 HAVEBA || Alle rechten voorbehouden

Search